در این قسمت میتوانید آثار و تابلو های استاد راضیه روستا و هنرجویانشان که با تکنیک های مختلفی کشیده شده اند را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی هر تصویر مشخصات اثر را میتونید مشاهده کنید و در صورت دلخواه برای خرید تابلو اقدام کنید

تابلو شماره 3

4,000,000 تومان
تکنیک : ترکیب مدادرنگی و خودکار رنگی

تابلو شماره 7

45,000,000 تومان
تکنیک : ترکیب مدادرنگی و خودکار رنگی